2006-02-22

Jugonostalgija

Index has a nice reminder from the earlier career of the newscaster Goran Milić, from when he hosted the evening news on the briefly active Yutel network. The recollection:

Radi se o isječku iz Yutelovih vijesti emitiranih 1991. godine, kad je Jugoslavija bila pred raspadom. Snimka prikazuje Milića kako književnim srpskim jezikom čita vijest o reakcijama iz svijeta na događanja u SFRJ.

Milićeve riječi praćene su grafikama uz pripadajuće naslove, od kojih jedan eksplicite kaže: "EEZ izražava zabrinutost zbog sranja u Jugoslaviji".

"Pardon, ovo je štamparska greška, treba da piše "stanja u Jugoslaviji". Mada, moram da kažem da ovo što je napisano nije baš sasvim pogrešno. Izvinjavamo se a vi sami prosudite da li je bilo namerno." - objašnjava Milić na kraju ove zabavne video snimke.

The article contains a link to the video of the broadcast (WMV, 38 seconds).

No comments: